เร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยไม่ต้องสัมผัส

World News

ทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาทองคำกับเอทิลเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่แพร่หลายในการผลิตพลาสติกจำนวนมาก ในขณะที่เอทิลเบนซีนไม่ได้รับปฏิกิริยาใด ๆ ต่อการปรากฏตัวของกระจุกทองทีมวิจัยพบว่าเมื่อกระจุกทองทำปฏิกิริยากับไซโคลออกซินโมเลกุลที่เกิดขึ้นทำให้โมเลกุลที่จำเป็นนั้นเป็นตัวกลางในการสร้างออกซิเดชันของเอทิลเบนซีน

ปฏิกิริยาสองอย่างนั้นเป็นอิสระต่อกันไม่มีประสิทธิภาพในการออกซิไดซ์เอธินด้วยตัวเองการสัมผัสโดยตรงไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีปฏิกิริยาตัวกลาง นักวิจัยเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะออกแบบระบบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แยกตัวออกจากสื่อปฏิกิริยาซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวเร่งปฏิกิริยา วิธีการใหม่นี้จะช่วยให้การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเช่นการทำความสะอาดแม่น้ำที่ปนเปื้อนซึ่งส่วนประกอบบางอย่างในน้ำอาจเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยา คุณสามารถใช้เมมเบรนเพื่อแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากตัวกลางจากนั้นใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสร้างตัวกลางที่สามารถผ่านเมมเบรนและลดการปนเปื้อนด้วยวิธีที่ปลอดภัยกว่า